Vedtektene til Folkets Hus Hagan, har følgende formål:

A) Skaffe de tilsluttede foreninger møte-, kontor- og samlingslokaler.
B) Drive utleie av forretningslokaler og lokaler til møter, selskaper og kultur.